Personvernerklæring

Big Horn Steakhouse Norge AS (Big Horn), organisasjonsnummer 879 330 602, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler i sin virksomhet.

Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der personvernforordningen (GDPR) er inkludert, bokføringsloven og annet relevant regelverk.

Personvernerklæringen beskriver formål for å samle inn opplysninger, hvilke personopplysninger som samles inn, hvilke behandlinger som gjøres og med hvilket rettslig grunnlag. Vi beskriver også hvem vi deler opplysninger med, og hvilke rettigheter du som registrert hos oss har.

Kontaktopplysninger

Big Horn Steakhouse Norge AS, Karenslyst allé 12, 0278 Oslo

Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo

Tlf. 948 93 648

E-post post@bighorn.no

Formålet med å samle inn personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger når reserverer bord, kjøper gavekort, betaler, kontakter oss på e-post eller søker jobb hos oss. Myndighetene kan også pålegge oss å registrere opplysninger om at du benytter våre spisesteder.

Big Horn samler inn personopplysninger for følgende formål:

 • Ta imot betaling ved restaurantbesøk.
 • Ta imot og bekrefte bordreservasjoner.
 • Utstede gavekort.
 • Registrere besøk dersom lov og forskrifter krever det.
 • Håndtere kundehenvendelser på e-post.
 • Nyhetsbrev til abonnenter.
 • Behandle jobbsøknader.
 • Statistikk fra besøk på våre nettsider – se vår cookieerklæring.

Hvilke personopplysninger samles inn

Når du betaler med kort i restauranten, eller på nettstedet når du kjøper gavekort, samles kort- og betalingsinformasjon inn i systemer sikret i henhold til krav fra kortutstedere. Big Horn har ikke tilgang til selve kortopplysningene. Denne behandlingen gjør vi for å kunne oppfylle en kjøpsavtale.

Kjøper du gavekort samler vi i tillegg inn din e-postadresse for å kunne oppfylle avtalen om kjøp og sende deg det elektroniske gavekortet.

Dersom du reserverer bord i en av våre restauranter, samler vi inn for- og etternavn, mobiltelefonnummer, e-post og eventuelt postnummer og kommentarer sammen med valgt restaurant og tidspunkt. Dette gjør vi med bakgrunn i vår berettigede interesse i å kunne følge opp en reservasjon i drift og i kommunikasjon med deg.

Dersom du tar kontakt med oss på e-post, lagrer vi henvendelsen i henhold til vår berettigede interesse om å besvare henvendelser og gi kundeservice.

Dersom du reklamerer eller sender oss en klage, trenger vi å registrere dine kontaktopplysninger slik at vi har mulighet til å besvare din henvendelse. Henvendelsen med kontaktinformasjon vil kunne bli delt med den restauranten som saken gjelder slik at henvendelsen kan bli behandlet på en god måte.

Velger du å motta nyhetsbrev fra oss, ber vi om din e-postadresse. Dette forutsetter ditt samtykke.

For jobbsøknader viser vi til separat personvernerklæring i MoJob.

Myndighetsforskrifter kan pålegge oss å registrere dine kontaktopplysninger når du er på våre restauranter.

Hvilke databehandlinger gjør vi

Vi legger til rette for at du kan registrere nødvendige opplysninger når du benytter tjenester på våre nettsider. Vi lagrer opplysningene, og sletter dem når formålet ikke lenger er til stede. Merk at bokføringsloven stiller krav til fem års lagringstid for kjøpstransaksjoner.  Vi bruker opplysningene for kommunikasjon med deg, dersom du har samtykket til dette, og vi tilpasser kommunikasjonen ut fra vår berettigede interesse i å gi deg relevant kommunikasjon. Vi kan også benytte opplysningene i anonymiserte statistikker for analyse og driftsforbedring.

I forbindelse med reservasjoner kan vi kontakte deg ut fra vår berettigede interesse i oppfølging.

Sletting

Vi sletter personopplysninger slik:

 • Kjøpstransaksjoner for restaurantbesøk og gavekort etter fem år. Vi er pålagt fem års lagring av bokføringsloven.
 • Kontaktopplysninger fra reservasjoner etter 3 måneder.
 • E-postadresser for nyhetsbrev slettes når du ber om det.
 • Personopplysninger som forskrifter pålegger oss å innhente slettes etter den fristen som forskriften gir.
 • For jobbsøknader, se personvernerklæring i vårt jobbsøkersystem https://www.mojob.io/privacy.

Sosiale medier

Big Horn har selskapssider på Facebook og Instagram.  Big Horn bruker siden for generell informasjon, eller i forbindelse med kampanjer og konkurranser. Du kan gi kommentarer til oss, og når du besøker siden, kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en kundehenvendelse, så vil Big Horn gi deg tilbakemelding. Big Horn legger fra tid til annen ut konkurranser på siden hvor en vinner skal kåres, og vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på vår Facebook-side gjennom standard Facebook verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Vær oppmerksom på at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks vilkår og personvernerklæring når du besøker våre nettsider og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.

Hvem deler vi personopplysninger med

Big Horn utleverer personopplysninger til myndigheter så framt det foreligger rettslig grunnlag. Det kan være med grunnlag i forskrift eller etter begjæring fra politiet.

Big Horn utleverer ikke personopplysninger til andre virksomheter.

Sikkerhet

Nettsidene bighorn.no benytter standard SSL-sertifikat, slik at du har en sikker kanal for å oppgi personopplysninger.

Dine rettigheter

Du har rett etter personvernloven til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger og å protestere mot behandlinger. Les mer om rettigheter på Datatilsynets sider. Ønsker du å benytte dine rettigheter, eller har spørsmål til behandlingen, så send e-post til post@bighorn.no. Merk e-posten med "Personopplysninger".

Eventuelle klager på hvordan Big Horn behandler opplysninger kan også sendes til Datatilsynet:

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: 22 39 69 00.

Endringer

Big Horn kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil kortholder bli bedt om å samtykke gjennom egnet kanal. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.bighorn.no.